.:   تحقیقات و امور بازرگانی   :.     .:   طراحی و ساخت محصولات صنعتی   :.     .:   آموزشهای مدیریت و صنایع   :.     .:   فعالیتهای تخصصی مهندسی   :.     .:   مشاوره مدیریت   :.
<-----   فعالیتهای اصلی شرکت       
 
   
   
   7 M :   Management {بازنگری مدیریت ، اهداف جامع سالانه ، طرحریزی استراتژیک}   ----->   Market {برنامه ریزی تبلیغ و توزیع ، اصول خلاقیت و نوآوری در فروش ، تحقیقات بازار}  ----->   Manpower {برنامه ریزی و نیاز سنجی آموزش ، سیستم های تسهیم دستاورد ، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کاری}  ----->   Method {استاندارد سازی ، فرآیند گرایی ، فناوری اطلاعات}  ----->   Machine {خرید و نصب ماشین آلات ، تحقیق و گسترش بازار ، مطالعه فرآیندها}  ----->   Material {نقطه سفارش مجدد ، ترکیب بهینه خرید ، مدیریت مواد}  ----->   Money {هزینه فرصتهای از دست رفته ، بودجه ، استراتژی های بلند مدت مالی}
CopyRight  IrJob.Ir  Company - Sep 2007